Background

Pactul de joi. Actanți: Statul și Patriarhia Română

Se întâmplă lucruri grozave la noi în țară, prea-grovaze. Ultimul care ține capul de afiș este legat de pactul dintre Ministerul Educației și Biserica Ortodoxă. A fost semnat într-o zi de joi și desecretizat într-una de luni. Este extrem de interesantă opțiunea secretizării unui document care vizează educația de masă, educația tinerilor ortodocși români (aș spune că nu numai). De fapt, aici vorbim despre idealuri, scopuri și obiective educaționale, asumate de un minister, de o întreagă țară. Ca atare, nu văd sensul real al (de)secretizării unui asltfel de document. Adică, ce să înțelegem: atunci când un stat își propune să producă anumite schimbări la nivelul celor trei elemente menționate mai sus, nu este treaba noastră să aflăm nimic și nici să fim consultați. Mai mult, dacă ar fi să privim documentul cu pricina, atunci ne dăm seama că statul și-a dat practic acordul pentru o imixtiune a Bisericii Ortodoxe pe față în întreg procesul educațional care privește predarea religiei. Haideți să aruncăm un ochi:


Capitolul IPredarea disciplinei religie - cultul ortodox in invatamantul preuniversitar
 Art. 1 - Unitatile de invatamant preuniversitar au obligatia legala de a asigura respectarea convingerilor, a valorilor si a simbolurilor religioase.

Art. 2 - Programele scolare pentru disciplina religie - cultul ortodox se elaboreaza de catre Ministerul Educatiei Nationale in colaborare cu Patriarhia Romana si cu Secretariatul de Stat pentru Culte si sunt aprobate conform legii.

Art. 3 - Manualele de religie - cultul ortodox sunt avizate de Patriarhia Romana si se aproba conform legii

Art. 4 - (1) Incadrarea personalului didactic pe catedre de religie - cultul ortodox in unitati de invatamant preuniversitar se face cu avizul scris (binecuvantarea) al chiriarhului. (2) Refuzul acordarii avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris solicitantului si trebuie sa fie motivat temeinic. (3) Retragerea avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se face pentru abateri grave de la doctrina sau morala cultului. (4) Retragerea motivata a avizului scris (binecuvantarii) al chiriarhului se comunica in scris unitatii de invatamant preuniversitar si duce la incetarea de drept a contractului individual de munca, conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor si Codului muncii. Angajatorul are obligatia ca in termenul legal sa emita decizia de incetare a contractului individual de munca.

Art. 5 - (1) In vederea perfectionarii actului educational si pentru o implementare eficienta a cooperarii in domeniul invatamantului religios si teologic ortodox preuniversirar, Ministerul Educatiei Nationale/Inspectoratele Scolare Judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, pe de o parte si Patriarhia Romana/centrele eparhiale, pe de alta parte, isi vor comunica reciproc, semestrial si ori de cate ori este nevoie, rapoarte de evaluare proprie asupra aspectelor reglementate de prezentul protocol, cu propuneri de imbunatatire a invatamantului religios si teologic ortodox preuniversitar. (2) Reprezentantii institutiilor mentionate in alineatul precedent vor fi invitati la evenimentele cu caracter national/judetean pe care cealalta parte le organizeaza cu privire la invatamantul religios si teologic ortodox preuniversitar. (3) Reprezentantii Patriarhiei Romane / ai centrelor eparhiale pot participa cu statut de invitat la activitatile de inspectie scolara.


Oau, oau, stați să dăm înapoi că nu m-am prins. Art. 1, treacă-meargă, dar de la Art. 2 încolo urmează nebunia. De când sunt preoții ortodocși în măsură să elaboreze programe școlare sau manuale școlare, pardon, să le avizeze? Acest aspect mi se pare un pas fantastic făcut înapoi, chit că noi nu eram prea pricepuți la elaborat programe de învățământ sau, mai ales, manuale. Le furam aiurea de pe la alții, crezând că se aplică bine și la noi, sau aplicam verdictul decisiv: învățat în toate cele. În fine, chiar dacă Ministerul Educației a precizat că astfel de documente vor fi semnate și cu alte culte religioase din România, totuși, ideea centrală este că noi avem nevoie de specialiști, adevărați specialiști, în ceea ce privește avizarea/ conceperea programelor, manualelor sau a oricăror chestiuțe din triada idealuri - scopuri - obiective educaționale. Suntem și așa pironiți în urmarea pas cu pas a unor didactici prăfuite, nă bălăcim în mediocritate prin punerea la catedră a unor indivizi care nu au prea multe în comun cu educația și tehnicile de predare/ învățare la modul general. Nu vorbesc aici despre tehnici moderne, nu există chestia asta în vocabularul multor dascăli. Ce facem acum, îi chemăm pe preoți să ne spună ei cum ar trebui să predăm religia în școli. Oau, când am spus preoți, m-am referit la tipii ăia care-și conduc bolizii la Mănăstirea Sinaia (am poze), la tipii ăia care-și fac muncile câmpului cu țăranii pe care-i manipulează (știu cazuri), la tipul ăla care ne punea la ora de religie să stăm cuminți în bancă o oră întreagă, iar dacă vreunul scotea un sunet, era chemat în fața clasei și tras de perciuni de-l podideau lacrimile. Tipii ăștia, mă rog, nu ei înșiși, dar ați prins ideea, vor veni acum să spună cum anume ar trebui elaborat un manual și cum anume s-ar desfășura o oră de religie. Au apărut pe internet tot felul de dispute care făceau trimiteri inclusiv la teoriile evoluționiste pentru a critica decizia. Nu este cazul. Dacă există ceva criticabil aici, atunci acel element trebuie regăsit în modul în care vedem procesul educațional în România. De aici pornesc toate. 
Dacă Biserica își dorește un rol mai activ în comunitatea din care face parte, cred că s-ar găsi o metodă mult mai adecvată.
Desigur, imediat după această semnare, au apărut și versetele laudative. Vă redau doar frânturi dintr-unul semnat de n-șpemii de asociații:

 
Coaliţia pentru Familie și Constituție 
(www.coalitiapentrufamilie.ro), for al societăţii civile, constituit din peste 30 de asociații și fundații, sprijină protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale, Patriarhia Română şi Secretariatul de Stat pentru Culte privind educaţia religioasă în şcoli. Jurisprudența CEDO în materia autonomiei cultelor, cu aplicare la statutul personalului de cult în școli, este astfel pusă în aplicare, în sfârșit, și în Romania. Societatea civilă creştină salută protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Patriarhia Română În calitate de părinți preocupați de viitorul copiilor noștri, salutăm acest demers care are temei legal și democratic în prevederile Constituției României, ale Codului Civil și ale Legii Educației Naționale, conform cărora libertatea credințelor religioase și dreptul la învățământul religios sunt garantate, iar părinții au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor lor, ca principali beneficiari ai procesului de învățământ. Creșterea calității actului de învățământ, inclusiv a predării orei de religie, este o preocupare permanentă pentru noi ca părinți și considerăm că o strânsă colaborare între Ministerul Educației Naționale și Biserică este singura cale prin care acest deziderat își poate găsi împlinirea. Dorim ca profesorii de religie ortodoxă sa reprezinte pe deplin învățătura Bisericii Ortodoxe Române și să păstreze permanent legătura cu aceasta, pentru a le asigura copiilor transmiterea învățăturii de credință pe care noi, formați în timpul regimului comunist, nu am dobândit-o în cadrul școlii. Suntem favorabili ca și celelalte culte și denominațiuni să semneze cu instituțiile abilitate protocoale asemănătoare, care vor duce la un învățământ religios de calitate. Ne dorim ca profesorii de religie sa aibă pregătirea teologică necesară predării acestei discipline importante, care contribuie major la formarea intelectuală, morală, emoțională și socială a copiilor noștri, tocmai pentru a fi eliminate erorile din procesul de predare. Considerăm că numai cooperarea între Stat și Biserică poate asigura menținerea tradiției, a păcii sociale și a identității noastre în țara europeană cu unul dintre cele mai ridicate procente de oameni credincioși din Europa, conform statisticilor.Membrii şi susţinătorii Coaliţiei pentru Familie și Constituție doresc să asigure Ministerul Educaţiei Naţionale că protestele izolate provenite din societatea civilă, legate de încheierea acestui protocol cu Patriarhia Română, indiferent cât ar fi de vocale, reprezintă doar opinia unei minorități antireligioase, angajată într-o luptă declarată, nedemocratică, pentru marginalizarea a tot ce ține de spiritualitate în spațiul public și care dorește, în special, minimalizarea rolului pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut și îl are în structurarea societății românești. Întrucât, potrivit chiar declarațiilor ministrului Educației, astfel de acorduri există sau urmează a fi semnate cu toate cultele din România, considerăm reprobabilă instigarea de către cei menționați la discriminarea largii majorități a românilor, care și-au declarat apartenența la credința creștin-ortodoxă. Citeste mai mult: Societatea civilă creştină salută protocolul încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Patriarhia Română.

Dacă aveți răbdare și vreți să o faceți, puteți citi lista întreagă cu semnatarii aici

Categories: Share

Leave a Reply